Razítko Bratislavský okrášľovací spolok | razitkuj.cz

  Předchozí   Bratislavský okrášľovací spolok   Další  

Razítko Bratislavský okrášľovací spolok

Popis místa
Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mesta, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na svoje mesto. Obnovený Bratislavský okrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Okrášľovacieho spolku z roku 1868, pričom pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky. Na Bratislave nám záleží.

Popis razítka
Pečiatku je možné získať na akciách a prednáškach poriadaných Bratislavským okrášľovacím spolkom u Viery Rajnákovej alebo na stretnuti vizitkárov.

Rozměry razítka: 60 x 40

Razítko pořízeno: 7/2017

  • WWW stránka
   1 2 3 4 5 
60%
1 hodnotící