Razítko Boží Dar | razitkuj.cz

  Předchozí   Boží Dar   Další  

Razítko Boží Dar

Popis místa
Boží Dar je nejvýše položené město v České republice, a dokonce i ve Střední Evropě (1028 m n. m.). Založení Božího Daru úzce souvisí s těžbou stříbra a cínu. Po roce 1528 byla v regionu nalezena bohatá ložiska stříbrné rudy. Rychlý rozmach dolování vedl k četným sporům o průběh státní hranice mezi Čechami a Saskem. Po první světové válce se Boží Dar stal oblíbeným letoviskem a střediskem letní turistiky a zimních sportů. Tento dominantní ráz si městečko naštěstí zachovalo i přes osudové peripetie západního Krušnohoří ve 20. století (2. světová válka, odsun německého obyvatelstva, komunistická éra 1948-1989, devastace lidských sídel v padesátých a šedesátých letech, umírání krušnohorských lesů v důsledku průmyslových imisí) až do současnosti.

Rozměry razítka: 40

Razítko pořízeno: 8/1999

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
60%
2 hodnotící