Razítko Synagoga Mikulov | razitkuj.cz

  Předchozí   Synagoga Mikulov   Další  

Razítko Synagoga Mikulov

Popis místa
Horní synagoga, nazývaná také Stará synagoga byla postavena ve svažitém terénu těsně na úpatí Zámeckého vrchu, na exponovaném místě, kudy vedla jedna z přístupových cest na zámek. Dnes jediná dochovaná synagoga byla na místě předchozí postavena v roce 1550 v renesančním stylu. V 16. století byla rozšířena o ženskou galerii v úrovni 1. patra a v roce 1689 o přízemní budovu ženské (zimní) modlitebny na jižní straně. Její dnešní barokní podoba pochází z přestavby po požáru v roce 1719. Ve středu modlitebny byly vybudovány čtyři korintské sloupy, vzájemně propojené malou půlkruhovou arkádou s křížovou klenbou uprostřed, na které byla sklenuta klenba se čtyřmi kupolemi. Tímto architektonickým pojetím je mikulovská synagoga blízká synagogám tzv. východního typu. Patří k vzácným stavbám tohoto typu v České republice. Poslední bohoslužby probíhaly v synagoze v roce 1938, její vnitřní vybavení bylo buďto odvezeno nebo zničeno. Po II. světové válce sloužila budova jako sklad a v roce 1960 přešla již značně zchátralá do majetku státu. V letech 1977 - 1988 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, při které doznala synagoga mnoha změn a byl potlačen její religiózní charakter. Synagoga je majetkem Židovské obce Brno a od počátku 90. let 20. století je Regionálním muzeem v Mikulově využívána jako koncertní a výstavní síň. Příležitostně bývá využívána židovskými poutníky k bohoslužbám.

Popis razítka
Razítko získáno v pokladně synagogy.

Rozměry razítka: 74 x 35

Razítko pořízeno: 6/2015

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
54%
3 hodnotící