Razítko Baťův kanál - Strážnice | razitkuj.cz

  Předchozí   Baťův kanál - Strážnice   Další  

Razítko Baťův kanál - Strážnice

Popis místa
Jeden z nejživějších přístavů Baťova kanálu. Díky své poloze je zde dost rušno, ať už jde o provoz na vodní cestě nebo na březích. Nachází se kousek od historického středu města. Sousedí bezprostředně se Skanzenem ve Strážnici a zámeckým parkem.
S úpravami na řece Moravě, dochází v 30. letech k rozvoji projektování závlah. Nejbohatší síť závlah s perfektně propracovaným a důmyslným systémem zavodňovacích příkopů.
Takto zpracované dokumentace si povšimla fa Baťa, která odedávna sledovala myšlenku splavnosti řeky Moravy. Předmětem pozornosti se stal hlavní zavodňovací kanál, který byl s ohledem na požadavky firmy Baťa přiměřeně rozšířen a prohlouben. Takto upravený kanál pak splňoval podmínky pro tzv. malou plavbu - to je lodi o rozměrech délky 38 m , šířky 5 m ponoru 1,20 m a únosnosti max. 150 tun. Aby se tento náhon mohl využívat pro plavbu v celé délce, zavázala se firma Baťa k částečnému zaplacení nákladů všech zařízení ( pl. komor atd. ), jichž bylo třeba, aby z náhonu zavlažovacího byl vybudován průplav pro malou plavbu.

Popis razítka
Razítko získáno v infocentru u přístavu.

Rozměry razítka: 26

Razítko pořízeno: 10/2015

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
40%
3 hodnotící