Razítko Benediktiner - abtei Seckau | razitkuj.cz

  Předchozí   Benediktiner - abtei Seckau   Další  

Razítko Benediktiner - abtei Seckau

Popis místa
Benediktinské opatství, severozápadně od rakouského města Graz, vzniklo z mužského augustiniánského kláštera, který byl založen roku 1140. Roku 1218 se zde salzburští biskupové pokusili zřídit diecézní biskupství, které však nemělo dlouhé trvání. Po velmi pohnutých dějinách se do kláštera roku 1883 opět nastěhovali benediktini z Beuronu. Po desetiletích pilné práce dodali velkolepému románskému klášternímu kostelu nový lesk.
Hlavní loď baziliky s mohutně působícími řadami sloupů vznikla v letech 1150 až 1164. Pozdně gotická hvězdicová klenba byla vestavěna roku 1510, příčná loď je moderní přístavba z roku 1892.
Nejcennějším doplňkem ve starém klášterním kostele je nádherné renesanční Mauzoleum, které si tam dal postavit velkovévoda Karel II. Rakouský roku 1592.
Stavba kláštera se považuje za nejvýznamnější dílo raného baroka v celém Rakouska.

Popis razítka
Razítko z kláštera.

Rozměry razítka: 35 x 37

Razítko pořízeno: 8/2002

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
60%
1 hodnotící