Razítko Kralupy nad Vltavou | razitkuj.cz

  Předchozí   Kralupy nad Vltavou   Další  

Razítko Kralupy nad Vltavou

Popis místa
Název „Kralupy“ vychází ze spojení „Korlupy“, nebo psáno dnešním jazykem zní „loupání kůry“. Název by tedy napovídal, že se v okolí Kralup ve velkém loupala kůra.
První doložená zmínka o Kralupech (považovaná za falzum) se nachází v soupisu majetku břevnovského kláštera z roku 993. Autentická písemná zmínka je až darovací listina krále Václava I., který 6. dubna 1253 věnoval pražským Křižovníkům s červenou hvězdou několik vesnic, mezi nimi i Kralupy.
Mohutný rozvoj nastal se zavedením železnice.

Popis razítka
Na razítku (k dispozici v Infocentru na MÚ) je most T.G.M.
Masarykův most v Kralupech nad Vltavou spojuje oba břehy řeky Vltavy. Byl postaven po dlouholetém úsilí města v letech 1926-1928. Tento železobetonový most překlenuje jedním obloukem Vltavu s dvěma přilehlými nábřežími. Jedná se o unikátní stavbu s rozpětím středového oblouku 80 metrů (pilíře nesměly být umístěny do řeky). Projekt mostu vypracovali J. Farský a J. Kroha. Za první republiky se za přechod mostu vybíralo mýtné. Výnos mýta měl sloužit na údržbu mostu.

Rozměry razítka: 30

Razítko pořízeno: 8/2011

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
60%
1 hodnotící