Razítko Świętokrzyski Park Narodowy - punkt kasowy Gołoborze | razitkuj.cz

  Předchozí   Świętokrzyski Park Narodowy - punkt kasowy Gołoborze   Další  

Razítko Świętokrzyski Park Narodowy - punkt kasowy Gołoborze

Popis místa
Na Łysej Górze powstało istnieje jedno z największych w średniogórzu Środkowej Europy pole nagiej pokrywy blokowej. Powstało w plejstocenie, podczas zlodowacenia północnopolskiego. Panował wtedy klimat peryglacjalny, który powodował silne procesy wietrzenia mrozowego piaskowców kwarcytowych. Woda uwięziona tedy w szczelinach skalnych po zamarznięciu zwiększała swoją objętość powodując rozsadzanie skały.

Rozměry razítka: 71 x 50

Razítko pořízeno: 5/2016

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
50%
2 hodnotící