Razítko Protivín | razitkuj.cz

  Předchozí   Protivín   Další  

Razítko Protivín

Popis místa
Místní jméno vzniklo podle A. Profouse přivlastňovací příponou -in z osobního jména Protiva, znamenalo Protivův dvůr nebo hrad. (Míst. jména v Čechách III.494). Údaj na listině krále Přemysla Otakara II., vydané 17.3. 1268 v Písku, v níž král klášteru stvrzuje dar pana Hirza, říká, že svědkem tohoto panovnického aktu je Půta, syn Protivy.
V Protivíně můžete navštívit zrekonstruovanou budovu zvanou Kaplanka, která byla zbudována, jako součást farního kostela ve druhé polovině 17. století. Sloužila jako špitál a v současné době zde funguje galerie a zoologické muzeum. V podkrovních prostorách probíhá výstava modelů hradů a zámků ze špejlí. Součástí výstavních prostor je nově zbudované turistické Infocentrum.

Popis razítka
Razítko získáno v informačním centru na náměstí.

Rozměry razítka: 30

Razítko pořízeno: 7/2016

  • WWW stránka
  • Odkaz na Google mapy
  • Odkaz na Mapy.cz
   1 2 3 4 5 
50%
2 hodnotící