Razítka vložená uživatelem zelvicka | razitkuj.cz

Razítka vložená uživatelem "zelvicka"

Šarišský hrad

Razítko Šarišský hrad

Šarišský hrad patří k nejrozsáhlejším středověkým hradům na Slovensku. Jeho celková zastavěná plocha převyšuje 4,5 hektaru. Je postaven n...

Vložil: zelvicka 09.01.2018   1 log   1 2 3 4 5 

Katedrální chrám sv. Vavřince - Petřín

Razítko Katedrální chrám sv. Vavřince - Petřín

Nejstarší zpráva o kapli sv. Vavřince na Petříně pochází z roku 1135. Tato stavba, dnes zachovaná v barokním plášti, byla postavena pravd...

Vložil: zelvicka 08.01.2018   1 log   1 2 3 4 5 

Štefánikova hvězdárna - Petřín

Razítko Štefánikova hvězdárna - Petřín

Zřízení lidové observatoře astronomické v Praze, knihovny a čítárny, přístupné nejširším kruhům, šíření a popularisování výsledků moderní...

Vložil: zelvicka 08.01.2018   1 log   1 2 3 4 5 

Levoča (3)

Razítko Levoča

Historické město na východním Slovensku bylo 28. června 2009 zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Svou urbanistikou a...

Vložil: zelvicka 08.01.2018   1 log   1 2 3 4 5 

St. Jakob - Nürnberg

Razítko St. Jakob - Nürnberg

Protestantský a luteránský kostel svatého Jakuba v Norimberku založil jako románskou kapli císař Ota IV. Brunšvický roku 1209. Po 80 lete...

Vložil: zelvicka 05.12.2016   1 log   1 2 3 4 5 

Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého, Karlov

Razítko Kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého, Karlov

Kostel byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Začátkem 18. stol. by...

Vložil: zelvicka 13.11.2016   1 log   1 2 3 4 5 

Muzeum pražského vodárenství

Razítko Muzeum pražského vodárenství

Expozice Muzea pražského vodárenství se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Tato nová expozice byla otevřena ...

Vložil: zelvicka 13.11.2016   1 log   1 2 3 4 5 

Malostranská beseda

Razítko Malostranská beseda

Pozdně renesanční budova na Malostranském náměstí je bývalou radniční budovou. Stojí v místě původní budovy, kde se také scházeli radní. ...

Vložil: zelvicka 13.11.2016   1 log   1 2 3 4 5 

Humpolec (2)

Razítko Humpolec

Humpolec byl založen na začátku 13. století. Status města získal přibližně v roce 1807.
Hliník se odstěhoval do Humpolce. Tak tato dnes...

Vložil: zelvicka 31.10.2016   1 log   1 2 3 4 5 

Hostinec pod hradem Holštejn

Razítko Hostinec pod hradem Holštejn

Hostinec, který je stylově vyzdoben malbami erbů majitelů hradu Holštejn. Zajímavě působí i doplňky interiéru a způsob úpravy stropů, vče...

Vložil: zelvicka 31.10.2016   1 log   1 2 3 4 5