Razítka Bratislava I | razitkuj.cz

Razítka z "Bratislava I"

Bratislava (2)

Razítko Bratislava

Hlavné mesto Slovenska na rieke Dunaj, ponúkajúce bohatstvo umenia, kultúry a histórie. Slengovo zvaná Blava, do r. 1919 tiež Prešpork.

Vložil: matysek 13.01.2015   2 logy   1 2 3 4 5 

Bratislava hlavná stanica (2)

Razítko Bratislava hlavná stanica

Bratislava hlavná stanica je hlavná železničná stanica v Bratislave. Nachádza sa na rozhraní mestských časti Staré Mesto a Nové Mesto.

Vložil: lordmomo 17.07.2016   2 logy   1 2 3 4 5 

Bratislavský hrad

Razítko Bratislavský hrad

Monumentální stavba nad levým břehem Dunaje tvořící dominantu hlavního města SR.

Vložil: matysek 13.01.2015   2 logy   1 2 3 4 5 

Bratislavský okrášľovací spolok

Razítko Bratislavský okrášľovací spolok

Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mesta,...

Vložil: marion 13.07.2017   1 log   1 2 3 4 5 

Devín (2)

Razítko Devín

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obrannéh...

Vložil: matysek 13.01.2015   3 logy   1 2 3 4 5 

Primaciálny palác Bratislava (2)

Razítko Primaciálny palác Bratislava

Jedna z najkrajších klasických pamiatok v Bratislave bola postavená v 19. storočí. Palác dal postaviť ostrihomský arcibiskup Jozef Batthy...

Vložil: filip2016 16.10.2016   1 log   1 2 3 4 5